Política de Privacitat i cookies PIMe


EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT: El següent text es correspon amb una traducció automàtica, pot consultar el text original en el següent enllaç.


Versions anteriors:

 1. Darrera actualització (2 de febrer de 2020)
 2. Versió entre l’1 de febrer de 2021 i el 25 de maig de 2018
 3. Versió prèvia a el 25 de maig de 2018

1. INTRODUCCIÓ

La present Política de Privacitat i «cookies» (en endavant, la «Política de Privacitat») proporciona informació detallada sobre com el Grup Prensa Ibérica Media (en endavant, «PIME») utilitza i protegeix les seves dades personals quan navega per qualsevol propietat digital (pàgines web, apps, xarxes socials …) que pertanyi a les empreses del nostre grup (en endavant, el «Lloc web»), així com dels drets que l’assisteixen a això.

Aquesta política de privacitat és aplicable a el tractament de les dades personals que vostè ens proporcioni o que obtinguem de vostè quan accedeixi i utilitzi el Lloc Web, ja sigui per navegar pel mateix, adquirir els nostres productes o serveis, demanar-nos informació, posar-se en contacte amb nosaltres, presentar una candidatura o fer ús de les funcionalitats i serveis disponibles en el Lloc Web.

PIME respecta el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE ( «Reglament General de Protecció de dades»), aplicable a partir de el 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-lo o complementar en un futur.

Us recomanem que revisi detingudament la nostra Política de Privacitat per assegurar-se que comprèn com s’utilitzaran les seves dades personals a l’navegar pel lloc web.

2. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

El responsable de l’tractament és la persona jurídica que determina els fins i mitjans de l’tractament de dades personals. En altres paraules, el responsable decideix com i amb quines finalitats es tracten les dades personals.

A l’efecte de la present Política de Privacitat, el responsable de l’tractament de les dades personals és PRENSA IBÉRICA MEDIA, SL, amb domicili social en Av. Gran Via de l’Hospitalet, 163-167 – 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45015, Foli 49, Full B-474.347, inscripció 1ª. i amb CIF B-666 03.267.

A més, les empreses de el Grup ( que pot consultar aquí ) són cadascuna d’elles coresponsables de l’tractament amb PRENSA IBÉRICA MEDIA, SL de les dades personals que es demanen en la seva pàgina web. Cada empresa de el Grup, per tant, serà coresponsable, juntament amb PRENSA IBÉRICA MEDIA, SL, de les dades personals que es demanen en les pàgines web de la seva propietat.

Si ho desitja, pot demanar els punts essencials de l’acord de coresponsabilitat posant-se en contacte amb nosaltres pels mitjans descrits en el següent apartat 3 de.

3. QUI ÉS LA SEVA CONTACTE A PIME per a la protecció de les seves dades personals?

Grup PIME ha designat un delegat de protecció de dades ( «DPD») per vetllar per l’adequada protecció de les seves dades personals.

Si vostè té alguna pregunta o desitja rebre més informació sobre el tractament o la protecció de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres o directament amb el nostre DPD a través de qualsevol de les següents vies:

 1. Responsable de l’tractament: PREMSA IBÉRICA MEDIA, SL,
 2. Adreça postal: Av. Gran Via de l’Hospitalet, 163-167 – 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 3. Fax: 932802708
 4. Correu electrònic DPD: protecciondatos@prensaiberica.es

4. QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL?

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable.

5. QUÈ DADES PERSONALS SÓN TRACTATS PER PIME?

Per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat, PIME recull i tracta les dades personals que es detallen a continuació:

 1. Dades identificatives : nom, cognoms, document d’identitat (número o codi d’identificació fiscal, número d’identificació d’estranger, passaport o permís de residència).
 2. Dades de contacte : adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.
 3. Dades transaccionals : informació sobre compres, comandes, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb nosaltres.
 4. Dades electrònics : adreça IP, tipus i idioma de el navegador, domini a través d’el qual accedeix a al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

PIME no recull intencionadament informació sobre menors d’edat, tret que compti amb el consentiment exprés dels seus progenitors o responsables legals. Vostè garanteix ser major de 14 anys. Si té constància o sospita que PIME compta amb dades personals de menors d’edat, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta política de privacitat QUI ÉS LA SEVA CONTACTE A PIME PER A LA PROTECCIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS? i es procedirà a la seva eliminació.

6. RECOLLIDA I OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS.

PIME recull i tracta les dades personals que Vostè voluntàriament ens proporciona a través de la seva interacció amb el nostre lloc web, en concret:

 1. a l’contactar amb nosaltres, per exemple a l’sol·licitar-nos informació o pressupostos sobre els nostres productes i serveis;
 2. a el donar-se d’alta com a usuari registrat dels nostres pàgines web;
 3. a l’subscriure als nostres butlletins i newsletters;
 4. a l’publicar un anunci en els nostres portals;
 5. a l’adquirir productes o serveis de PIME;
 6. a l’remetre’ns el seu CV amb vistes a participar en processos de selecció de personal, tant realitzats per les empreses de el Grup com en nom de tercers;
 7. a l’apuntar-se a esdeveniments;
 8. a l’participar en concursos;
 9. a l’relacionar-se amb nosaltres a través de xarxes socials.

Únicament estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguin necessaris perquè PIME pugui prestar-li els serveis o posar a la seva disposició les funcionalitats del Lloc web que heu demanat.

Per exemple, si vostè desitja rebre la Newsletter de PIME, caldrà que ens proporcioni el seu correu electrònic. Si ens sol·licita informació o desitja que ens posem en contacte amb vostè, haurà de facilitar les dades de contacte necessaris a aquests efectes. Si desitja comprar qualsevol producte o servei que PIME posi a disposició en el lloc web, caldrà que ens proporcioni, entre d’altres, una adreça fiscal per poder preparar la seva factura. Si vostè no facilita aquestes dades personals, ens seria impossible prestar-li els nostres serveis.

En els formularis disponibles al Lloc Web es senyalitzaran amb un asterisc (*) els camps la formalització sigui obligatòria. De no facilitar la totalitat de les dades obligatòries o si rebem qualsevol resposta anormal o incorrecte, no podrem atendre la seva sol·licitud o prestar el servei o funcionalitat corresponent.

Vostè garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

Per navegar pel lloc web no cal que proporcioni les seves dades personals. No obstant això, quan visita el nostre lloc web, PIME recull la següent informació, automàticament ia través de cookies i altres tecnologies de seguiment, segons la configuració del seu navegador: adreça IP, tipus i identificació de dispositiu, tipus i idioma de el navegador, domini a través del qual accedeix a al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web. Per a més informació, podeu consultar la secció 13 d’aquesta Política de Privacitat » ÚS DE COOKIES I ALTRES TECNOLOGIES DE SEGUIMENT «.

Finalment, comptem amb presència i vincle en xarxes socials: Facebook, Instagram, etc. que fem servir per mantenir-lo informat de productes, serveis i novetats, així com a plataforma d’inscripció a concursos i registre en els nostres pàgines web. Si vostè considera interessant ser el nostre fan / seguidor en aquest tipus de xarxes socials, sàpiga que per seguir-nos vostè està cedint les seves dades a aquestes plataformes i haurà per això de conèixer i acceptar l’ús que aquestes plataformes fan de les seves dades.

7. Per a què UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS? FINALITATS I BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT.

En general, les dades personals que ens proporciona i que obtenim de vostè s’utilitzen per processar les seves sol·licituds i transaccions, per proporcionar-li un servei d’alta qualitat i per informar sobre oportunitats que creiem que seran del seu interès.

Les finalitats específiques per a les quals tractem les seves dades personals es detallen a continuació:

 1. Per proporcionar-li informació sol·licitada per Vostè, inclosos pressupostos de productes i serveis, o per respondre a les qüestions que ens plantegi pels nostres punts de contacte . En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 2. Per comprovar la disponibilitat de productes i serveis al seu domicili o ubicació . En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és la necessitat d’aplicar, a petició seva, mesures precontractuals.
 3. Per remetre-li el nostre butlletí / newsletter per tal de mantenir-lo informat sobre les últimes novetats o temes candents d’acord amb els seus gustos i necessitats, a més de descomptes i promocions, campanyes i notícies sobre productes i serveis de les empreses de Grup PIME. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 4. Per permetre crear un compte que li doni la condició d’usuari registrat, li proporcioni accés a l’àrea privada per usuaris registrats i li faciliti l’accés a la informació i serveis disponibles a la mateixa . En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.
 5. Per donar-li d’alta com a client, processar les seves transaccions, gestionar la relació contractual amb Vostè, donar-li accés a l’àrea privada de client, remetre-li la informació pertinent sobre productes i serveis, facturació, cobraments i pagaments, processar les transaccions i mètodes de pagament i qualsevol comunicació de servei o relacionada amb el seu contracte i transaccions, administració de programes de fidelització, descomptes i promocions i realització d’enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis comercialitzats i distribuïts per Grup PIME. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, en cas de tractar-se d’una persona física, l’execució de l’contracte de venda de productes o prestació de serveis amb Grup PIME; i, en el cas de tractar-se d’un client corporatiu, el nostre interès legítim en contractar i prestar els nostres serveis a la companyia o organització en què Vostè és empleat o presta serveis, d’acord amb l’article 19 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades .
 6. Per gestionar la seva candidatura i posar-nos en contacte amb Vostè en relació amb els processos de selecció de personal de el Grup PIME o de tercers , així com gestionar la seva participació en els mateixos. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 7. Per gestionar la seva participació en esdeveniments organitzats o patrocinats pel Grup PIME o per empreses col·laboradores, així com procedir a la publicació de continguts i imatges sobre l’esdeveniment en els nostres llocs web, apps i perfils de xarxes socials. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.
 8. Per gestionar la seva participació en concursos , així com per poder contactar directament amb vostè en cas de ser el guanyador, a més de poder contactar amb vostè per gestionar el lliurament de el premi o devolució del producte per falta de seguretat. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.
 9. Per remetre-li comunicacions comercials dels nostres productes i serveis i dels productes i serveis de tercers, Fer-li arribar les nostres publicacions, enquestes d’opinió, informació promocional i publicitària, cupons, ofertes (incloses ofertes personalitzades) i recomanacions de productes i serveis propis i de tercers, d’acord amb els seus interessos i en base a un perfil elaborat per nosaltres, per telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS o altres mitjans de contacte. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, excepte en aquells casos en què hagi contractat un producte o servei d’Grup PIME, en els quals li podrem enviar comunicacions sobre productes i serveis de Grup en la mesura en què no s’oposi a rebre aquestes comunicacions. Pot exercir el seu dret d’oposició a l’perfilat en qualsevol moment seguint les pautes que es donen en la secció 11 d’aquesta política de privacitat «QUINS SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS? «. Pot exercir el seu dret d’oposició a la recepció de comunicacions comercials donant-se de baixa a través dels mecanismes que li proporcionem en les pròpies comunicacions.
 10. Per garantir la seguretat del nostre lloc web i de la informació . En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim en proporcionar un entorn segur i evitar danys als sistemes de PIME ia la informació dels seus usuaris, així com l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos . Per assegurar que l’impacte en la seva privacitat és el menor, tractarem les seves dades personals durant el temps estrictament necessari per garantir aquesta finalitat.
 11. Pel que fa a les finalitats de l’ús de les cookies, consulteu la secció 12 d’aquesta Política de Privacitat » ÚS DE COOKIES «. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

Quan la base de el tractament sigui el consentiment, Vostè podrà revocar en qualsevol moment enviant-nos una comunicació a protecciondatos@prensaiberica.es, acompanyant una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, indicant la seva adreça a efectes de comunicacions i proporcionant els detalls necessaris per a processar la sol·licitud. Sempre podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta política de privacitat QUI ÉS LA SEVA CONTACTE A PIME per a la protecció de les seves dades personals? .

Recordeu que rebre informació comercial no és essencial per mantenir la relació que tenim amb vostè. Si prefereix no rebre comunicacions comercials, podrà informar-nos en qualsevol moment per les vies indicades o bé donar-se de baixa a l’enllaç que es facilita a aquests efectes en les comunicacions comercials per correu electrònic que rebi o, si les comunicacions es remeten per altres mitjans, a través del procediment que s’indiqui a aquests efectes.

En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?

PIME no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb vostè. En cas que usem aquests processos en un cas particular, el mantindrem informat i li comunicarem els seus drets a això si així ho prescriu la llei.

Tindrà lloc l’elaboració de perfils?

Per tal de poder oferir-li productes i / o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, podrem elaborar un «perfil comercial» d’acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Pot exercir el seu dret d’oposició a l’perfilat en qualsevol moment seguint les pautes que es donen en la secció 11 d’aquesta política de privacitat » QUINS SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS? «.

8. AMB QUI COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Només fem servir, vam transferir o compartir dades personals amb tercers en els termes descrits en aquesta Política de Privacitat. PIME no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i només els comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.

Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals quan fer-ho sigui necessari per aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:

 1. Empreses de el Grup PIME . Moltes de les activitat i serveis que s’ofereixen a les nostres pàgines web són empreses vinculades societàriament amb PIME. En determinades ocasions es permetrà l’accés a les seves dades personals a aquestes empreses per al compliment d’alguna de les actuacions que hem esmentat en la secció 7 d’aquesta política de privacitat ¿PER A QUÈ UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS? FINALITATS I BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT .
 2. Els nostres proveïdors . PIME comunicarà o permetrà accés a les seves dades personals a empreses que ens presten serveis sota un contracte, quan sigui necessari per al compliment de les finalitats descrites en la secció 7 d’aquesta política de privacitat ¿PER A QUÈ UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS? FINALITATS I BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT: Serveis de plataforma web, gestió de comandes i transport, processament de pagaments, distribució de correus electrònics, call-center, serveis de posicionament web, màrqueting i organització de campanyes promocionals. Si algun d’aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seves dades personals, els utilitzen únicament per prestar-nos un servei i d’acord amb les nostres instruccions. També els vam requerir que mantinguin la confidencialitat i seguretat de les dades i tornin o destrueixin les dades quan ja no els necessiten.
 3. Obligacions legals : PIME podrà comunicar les seves dades personals quan la cessió estigui autoritzada per llei o sigui necessària per donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.
 4. transferències internacionals. Alguns dels prestadors de servei estan ubicats en territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no proporcionen un nivell de protecció de dades equiparable a el de la Unió Europea, ja que radiquen a Estats Units. Les seves dades seran tractades per aquestes empreses amb les següents finalitats: normalització i validació d’adreces físiques i electròniques, així com l’enriquiment amb variables sociodemogràfiques i enviament de comunicacions comercials. En aquests casos, l’informem que transferim les seves dades amb garanties adequades i sempre guardant la seguretat de les seves dades. Si per al compliment de les finalitats descrites en la present Política de Privacitat fos necessari transferir les seves dades personals a països on el nivell de protecció pot no ser el mateix que el proporcionat a Espanya,

9. QUINES MESURES APLIQUEM per a mantenir ASSEGURANCES SEU DADES PERSONALS?

PIME adopta les mesures tècniques i organitzatives adequades de conformitat amb la normativa vigent per protegir les seves dades personals contra qualsevol ús indegut, destrucció, pèrdua, modificació accidental o il·lícita, divulgació o accés no autoritzat, incloses les necessàries per a tractar qualsevol sospita de violacions de dades .

El lloc web disposa d’un sistema de permisos, mitjançant usuari i contrasenya, mitjançant el qual només els usuaris autoritzats podran accedir a l’àrea privada. PIME no utilitzarà en cap moment aquesta informació per a cap ús diferent del seu manteniment, la gestió de la relació comercial amb vostè, així com de la prestació dels serveis disponibles a la mateixa.

Vostè es compromet a conservar i utilitzar el nom d’usuari amb la diligència deguda. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, Vostè ha d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, Vostè és l’únic responsable de la utilització que es faci de la seva contrasenya, amb completa indemnitat per a PIME.

Si té coneixement o sospita de l’ús de la seva contrasenya per tercers o que es pot estar produint un ús indegut de dades personals o un accés no autoritzat als mateixos mateixa, li preguem que ens ho faci saber el més aviat a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta política de privacitat QUI ÉS lA SEVA CONTACTE a PIME per a la protecció de les seves dades personals?

10. QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

PIME conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que No exerciti el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment.

Després seran eliminats, llevat que la llei requereixi o permeti un període de conservació més llarg (per exemple, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions), en el cas, s’han de conservar degudament bloquejades durant el temps necessari abans de procedir a la seva eliminació.

Per determinar un període adequat de conservació de les seves dades, apliquem els següents criteris:

 1. Les dades necessàries per a facilitar-li informació sol·licitada per Vostè, inclosos pressupostos de productes i serveis, es conservaran durant el temps necessari per atendre i processar aquestes peticions.
 2. Les dades necessàries per a remetre-li butlletins / newsletters es tractaran mentre No revoqui el seu consentiment i ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent.
 3. Les dades sobre usuaris registrats es conservaran mentre no es doni de baixa de l’àrea privada.
 4. Les dades relacionades amb l’adquisició de productes i serveis de PIME en el marc d’una relació contractual, es conservaran durant el temps de vigència de l’contracte i durant un termini posterior de 3 anys per facilitar donar-los d’alta de nou ja que són clients recurrents.
 5. Quan hagi consentit rebre comunicacions comercials, es conservaran mentre No revoqui el seu consentiment i ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent.
 6. Les dades remesos amb vista a participar en processos de selecció de personal es conservaran mentre No doni de baixa el seu compte, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat.
 7. Quan s’hagi inscrit per a un esdeveniment, es conservaran mentre duri l’esdeveniment i, després, per donar-li a conèixer nous esdeveniments, mentre No revoqui el seu consentiment o es doni de baixa dels nostres serveis, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat.
 8. Quan s’hagi inscrit per a un concurs, es conservaran mentre duri el concurs i, després, per donar-li a conèixer nous concursos, mentre No revoqui el seu consentiment o es doni de baixa dels nostres serveis, o transcorregut un període de 3 anys d’inactivitat
 9. Quan s’instal·lin cookies al dispositiu, les dades es conservaran d’acord amb secció 12 d’aquesta Política de Privacitat » ÚS DE COOKIES «.

Transcorreguts els períodes de conservació establerts en els punts anteriors, les dades s’identificaran com bloquejats i es anonimizarán / destruiran de forma irreversible passats 3 anys.

11. QUINES SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

De conformitat amb la normativa aplicable, Vostè té una sèrie de drets en relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals. L’exercici d’aquests drets serà gratuït per a vostè, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives.

Aquests drets són els següents:

 1. Dret d’informació : Vostè té dret a ser informat de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.
 2. Dret d’accés : Vostè té dret a sol·licitar-nos en qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seves dades personals, a que li facilitem accés als mateixos ia la informació sobre el seu tractament ia obtenir una còpia de les dades. La còpia de les seves dades personals que li facilitem serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta a l’cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius. Per la nostra banda, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat o requerir més informació que sigui necessària per gestionar la seva sol·licitud.
 3. Dret de rectificació : Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incomplets que li concerneixin. També podrà sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 4. Dret de supressió -dret a l’oblit : Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals fossin recollits i no es tracti sobre fets o successos d’actualitat i primi el dret a la informació. Això no obstant, aquest dret no és absolut de manera que PIME podrà seguir mantenint-los degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable.
 5. Dret a limitar el tractament : Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals el que significa que podrem seguir emmagatzemant, però no seguir tractant-los si es compleix alguna de les següents condicions:

   

  1. que Vostè impugni l’exactitud de les dades, durant un termini que permeti el responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
  2. el tractament sigui il·lícit i Vostè s’oposi a la supressió de les dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  3. PIME ja no necessiti les dades per a les finalitats de l’tractament, però Vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
  4. Vostè s’hagi oposat a el tractament, mentre es verifica si els motius legítims de PIME prevalen sobre els seus.
 6. Dret a la portabilitat de les dades : Vostè té dret a que les seves dades siguin transmesos a un altre responsable de l’tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 7. Dret d’oposició : Aquest dret li permet oposar-se a el tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No podrem atendre al seu dret únicament quan tractem les seves dades en el cas que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 8. Dret a revocar el consentiment : En els casos en què hàgim obtingut el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats (per exemple, per tal d’enviar-li informació comercial), podrà retirar-lo en qualsevol moment.
 9. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control : Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades pot consultar a https://www.aepd.es/es .

Vostè podrà exercir els drets enviant-nos una comunicació a protecciondatos@prensaiberica.es, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per a processar la sol·licitud.

12. ÚS DE COOKIES I TECNOLOGIES DE SEGUIMENT

Les cookies i altres tecnologies de seguiment, entre altres finalitats, ens permeten recordar les seves preferències i reconèixer en successives visites. Això s’aconsegueix emmagatzemant en el seu equip certa informació.

Què és una galeta?

Una galeta és un dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

Les cookies formen part del Lloc Web. Quan Vostè accedeix a al Lloc Web, aquest fa que el navegador creu en el seu dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon, etc.) petits fitxers amb informació necessària per al funcionament del Lloc Web. Aquests fitxers (que són les cookies pròpiament) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del Lloc Web i no són inherentment perjudicials.

Les cookies s’instal·len i s’emmagatzemen en el seu dispositiu i permeten seguir el rastre de la seva activitat a Internet.

Podeu desactivar completament l’ús de cookies en l’apartat de configuració del seu navegador. Pot desactivar les cookies, però el Lloc Web o algunes de les seves seccions podrien no funcionar.

Quin tipus de cookies utilitzem?

Segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden ser:

 1. Cookies pròpies : Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’interessat des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Cookies de tercer : Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

El lloc web utilitza tant cookies pròpies com de tercers.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 1. Cookies de sessió : Són un tipus de cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació de el servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p.ex. una llista de productes adquirits).
 2. Cookies persistents : Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

El lloc web utilitza tant cookies persistents com a cookies de sessió.

¿Per quines finalitats poden ser utilitzades les cookies del Lloc web?

 1. Cookies tècniques : Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 2. Cookies de personalització : Són aquelles que permeten a l’usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei , la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, etc.
 3. Cookies d’anàlisi : Són aquelles que permeten a l’responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi de l’comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris de el servei.
 4. Cookies publicitàries : Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
 5. Cookies de publicitat comportamental : Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació de l’comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la mateixa.

El lloc web utilitza cookies per a les finalitats esmentades.

A continuació, es recull una taula amb la informació de les cookies utilitzades en el Lloc Web i els tercers amb els quals col·laborem directament:

COOKIES PRÒPIES
Tipus d’galeta Domini d’origen finalitat caducitat
Analítiques i
Publicitàries
Llocs web de el Grup PIME Mitjançant la nostra eina «PIME Collect» recollim dades sobre l’activitat dels nostres lectors amb la finalitat d’oferir publicitat personalitzada en funció dels seus interessos i preferències així com analitzar com es navega pels nostres pàgines web, per a la seva millora. 6 mesos

COOKIES DE TERCERS
Tipus d’galeta Nom de l’proveïdor finalitat Més informació / opt-out caducitat Transferència fora de la UE
analítiques Google Analytics 360 Generen un ID d’usuari anònim, que és el que s’utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari. També registra quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s’ha acabat una sessió, origen de l’usuari, i keywords. més informació 2 anys si
analítiques Chartbeat, Inc. Informació en temps real sobre el trànsit de la pàgina web, mostrant informació d’usuaris concurrents per origen de trànsit. més informació 1 any si
analítiques Comscore Mesura d’audiències per comparatives entre sites, registra cada pàgina vista per elaborar informes estadístics sobre l’ús de cada site més informació 2 anys si
analítiques GFK Mesura d’audiències per comparatives entre sites, registra cada pàgina vista per elaborar informes estadístics sobre l’ús de cada site més informació 2 anys si
analítiques Hotjar Mesura de comportament en pàgina dels usuaris via enregistraments de navegació i mapes de calor. més informació 1 any si
analítiques Microsoft Clarity Mesura de comportament en pàgina dels usuaris via enregistraments de navegació i mapes de calor. Más información 30 dies si
analítiques Facebook Analytics Mesura i anàlisi d’audiències amb informació de Facebook més informació   si
Legals Didomi Gestió i emmagatzematge de la configuració de privacitat de l’usuari, segons estandardització de la IAB TCF2.0. més informació 6 mesos no
Màrqueting Cheetah Digital Seguiment de comunicacions enviades a través de correu electrònic (per newsletters, registrats, subscriptors, etc.), amb la finalitat de conèixer el volum d’enviaments, marcatges d’spam, apaerturas i clics i millorar així l’eficiència d’aquest canal de comunicació. més informació   si
Màrqueting Egoi Seguiment de comunicacions enviades a través de correu electrònic (per newsletters, registrats, subscriptors, etc.), amb la finalitat de conèixer el volum d’enviaments, marcatges d’spam, apaerturas i clics i millorar així l’eficiència d’aquest canal de comunicació. més informació 1 any si
Màrqueting Mailchimp Seguiment de comunicacions enviades a través de correu electrònic (per newsletters, registrats, subscriptors, etc.), amb la finalitat de conèixer el volum d’enviaments, marcatges d’spam, apaerturas i clics i millorar així l’eficiència d’aquest canal de comunicació. més informació 1 any si
Màrqueting Indigitall Seguiment de comunicacions enviades a través de notificacions push (elements emergents per alertes de notícies), amb la finalitat de conèixer l’alta, baixa, enviaments i clics i millorar així l’eficiència d’aquest canal de comunicació. més informació 1 any si
Màrqueting Telecoming Habilita el sistema de pagaments a la factura de telèfon per a productes de subscripció (carier billing). més informació Durada de la sessió si
Màrqueting Chronodrac Generar experiències de contingut en comunitat (concursos, enquestes) amb les que els usuaris interactuen i posterior anàlisi de les mateixes d’acord amb la participació dels usuaris més informació 2 anys si
Màrqueting i
publicitats
Qualifio Generar experiències de contingut en comunitat (concursos, enquestes) amb les que els usuaris interactuen i posterior anàlisi de les mateixes d’acord amb la participació dels usuaris més informació 1 any si
publicitàries CXense AS Permet inferir preferències l’usuari d’acord amb la informació sobre la seva interacció amb les propietats digitals (notícies visitades, data i hora, tipus de navegador, llenguatge, localització geogràfica, …) més informació 1 any si
publicitàries Productes publicitaris de Google Google Advertising Products (la qual cosa integra Google Ad Manager, Ad Exchange, Ad Sense, ebda, First Look, etc.) per millorar i gestionar l’exposició d’anuncis publicitaris a l’usuari. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 2 anys si
publicitàries Smartclip Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 mes si
publicitàries Etiqueta de llavors Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat In-image relacionada amb el contingut que llegeixen. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any si
publicitàries Brainbrain Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat nativa del seu interès, a més de recomanacions de contingut orgànic. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 3 mesos si
publicitàries Públic ric Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat nativa del seu interès, a més de recomanacions de contingut orgànic. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any si
publicitàries Teads Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat vídeo relacionada amb el contingut que llegeixen i el seu ús del web. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries nodde Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any si
publicitàries Intercanvi d’índexs Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries Xandr Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat vídeo relacionada amb el contingut que llegeixen i el seu ús del web. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 3 mesos si
publicitàries de vora Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació Durada de la sessió si
publicitàries L’Agora – Imation Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat nativa del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació   si
publicitàries Magnite Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any si
publicitàries Amazon Reconèixer i analitzar inventari disponible en els nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries Criteo Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries Smart Adserver Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries Latinon Inc. Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Desbloca Reconèixer i servir publicitat a usuaris amb adblocker. més informació   si
publicitàries Dogtrack Reconèixer i analitzar inventari disponible als nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació   no
publicitàries Twitter Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Dazn Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Ampliffy: vídeo Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Cinemad Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Seu eGÈNTICA Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 4 anys si
publicitàries Ex.Co Video Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació Durada de la sessió si
publicitàries Facebook Audience Network Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Imonomia Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació Durada de la sessió si
publicitàries XARXA TPTIMA Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Microsoft Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació   si
publicitàries Azerion Generació de plataforma de jocs i publicitat basada en comportaments dels usuaris que la utilitzen. més informació Durada de la sessió si
publicitàries Sizmek
(Digital Generation, Inc.)
Personalitzar les campanyes publicitàries i mostrar anuncis que s’ajustin a les preferències dels usuaris. Adreça IP, tipus de sistema operatiu, tipus de navegador, pàgines visitades. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries Weborama Personalitzar les campanyes publicitàries i mostrar anuncis que s’ajustin a les preferències dels usuaris. Adreça IP, tipus de sistema operatiu, tipus de navegador, pàgines visitades. Dispositiu, sistema operatiu, navegador, pàgines visitades. més informació 1 any i 1 mes si
publicitàries Zeotap Ens permeten mostrar, als nostres usuaris, publicitat relacionada amb interessos. La informació ha estat cedida per l’usuari a el tercer i permès el seu ús per a l’impacte de publicitats. més informació 12 dies i 4 hores si
publicitàries Oracle Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 1 any si
publicitàries RhytmOne Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació XXX si
publicitàries Pubmàtic Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 3 mesos si
publicitàries Sovrn Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 1 any si
publicitàries Improve Digital Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 3 mesos si
publicitàries OpenX Reconèixer i analitzar l’inventari disponible en els nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 1 any si
publicitàries RTB House Recollida dades sobre l’activitat de navegació dels usuaris en aquest lloc web per tal de realitzar campanyes publicitàries personalitzades en nom de client. més informació 1 any si
publicitàries Infinia Reconèixer i analitzar inventari disponible als nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 1 any si
publicitàries Sublime Skin Reconèixer i analitzar inventari disponible als nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 4 anys si
publicitàries Sunmedia Reconèixer i analitzar inventari disponible als nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 5 anys si
publicitàries Triplelift Reconèixer i analitzar inventari disponible als nostres espais publicitaris per oferir als nostres usuaris publicitat del seu interès. Optimització de campanyes, segmentació, freqüència. més informació 2 anys si
publicitàries Primis Tech Reconéixer i analitzar l’inventari disponible als nostres espais publicitaris, mostrar publicitat basada en interessos als nostres usuaris, informes d’anuncis. més informació 1 any si
publicitàries LiveRamp Quan introduïu la vostra adreça de correu electrònic al nostre lloc web (ja sigui per iniciar sessió, subscriure’s a un butlletí de notícies, o similar) podem compartir la informació personal o d’un altre tipus que recollim, com el vostre correu electrònic (seudonimitzat en forma de hash ), l’adreça IP o informació sobre el vostre navegador o sistema operatiu, amb el nostre soci LiveRamp i les empreses del seu grup actuant com a controlador conjunt (aplicable als països del GDPR). La política de privadesa de LiveRamp i les opcions per oposar-se a aquesta activitat estan disponibles aquí. LiveRamp utilitza aquesta informació per crear un codi d’identificació en línia per reconèixer-lo als dispositius. Aquest codi no conté dades personals que us identifiquin i no serà utilitzat per LiveRamp per tornar-lo a identificar. Incloem aquest codi a la nostra galeta o utilitzem una galeta de LiveRamp perquè s’utilitzi per a publicitat online i multicanal. Pot ser compartit amb els nostres socis publicitaris i altres terceres empreses de publicitat a nivell global per tal d’habilitar contingut basat en interessos o publicitat dirigida a tota la seva experiència en línia (per exemple, web, correu electrònic, dispositius connectats i apps, etc.) poden, alhora, utilitzar aquest codi per vincular la informació demogràfica o basada en interessos que heu proporcionat en les vostres interaccions amb ells. Teniu dret a decidir si autoritzeu el nostre ús de les galetes de LiveRamp així com que compartim aquestes dades amb LiveRamp per als fins esmentats.
Per a usuaris ubicats a la República Argentina:
LiveRamp pot processar i compartir les dades amb tercers que es poden trobar a països que no proporcionen un nivell adequat de protecció de dades equivalent a aquells oferts per les lleis del país on vostè resideix.
Per a usuaris ubicats a USA:
Per excloure’s d’aquest ús, feu clic a aquí
més informació   Si
publicitàries LaLiga Group International, S.L. (Salesforce) Enviament d’informació inferida sobre la navegació no vinculada a la vostra identitat, amb l’objectiu que aquestes empreses puguin personalitzar les vostres accions en base als interessos inferits de cada usuari. més informació 6 mesos Si
publicitàries LaLiga Group International, S.L. (Facebook) Enviament d’informació inferida sobre la navegació no vinculada a la vostra identitat, amb l’objectiu que aquestes empreses puguin personalitzar les vostres accions en base als interessos inferits de cada usuari. més informació 5 anys No
publicitàries Kelkoo Sales Tracking A través de les galetes de Kelkoo, es facilita la publicació d’anuncis i el mesurament de l’efectivitat de les campanyes publicitàries als usuaris de Kelkoo, calculant el valor de les vendes generades per cada campanya. més informació 30 dies Si
publicitàries Unruly Utilitzem empreses de publicitat de tercers per publicar anuncis quan visiteu el nostre lloc web. Aquestes empreses poden utilitzar informació agregada (sense incloure el vostre nom, adreça, adreça de correu electrònic o número de telèfon) sobre les vostres visites a aquest i altres llocs web per tal de proporcionar anuncis sobre béns i serveis del vostre interès. Si voleu més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les vostres opcions per no fer servir aquesta informació per aquestes empreses, consulteu: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp més informació 90 dies Si
publicitàries Utiq Servei de Consentiment Autèntic. Ha estat impulsat per les companyies de telecomunicacions, en associació amb anunciants i mitjans, per habilitar un màrqueting digital responsable, més informació al apartat d’Utiq. més informació 90 dies No
contingut percentual Generar infografies per enriquir el contingut de les nostres notícies. Recopilen informació sobre el nombre de visualitzacions que han registrat. més informació   si
contingut Infogram Generar infografies per enriquir el contingut de les nostres notícies. Recopilen informació sobre el nombre de visualitzacions que han registrat. més informació   si
contingut iAhorro.com Generar contingut d’economia d’interès per als nostres usuaris. Recopilen informació anònima sobre la visualització d’aquest contingut en els nostres sites. més informació   si
contingut Playbuzz Genera contingut tagueado per enriquir l’experiència dels usuaris. Registren interaccions amb aquest contingut amb fins analítics. més informació   si
contingut ThingLink Generar experiències de contingut amb les que els usuaris interactuen. Es comptabilitzen les visualitzacions i usuaris que ha tingut aquest contingut al nostre web. més informació   si
contingut Mapes de Google Generar visualitzacions de mapes per enriquir el contingut de les nostres notícies. Recopilen informació sobre el nombre de visualitzacions que han registrat. més informació 2 anys si
contingut IAnnounce Proveïdor de esqueles. Recopilen informació sobre el nombre de visualitzacions que han registrat. més informació   si
contingut Piano Plataforma integral per gestionar el registre i subscripció en els sites. Inclou a més altres funcionalitats com identificicón de adblockers, suggerir contingut personalitzat, mostrar elements emergents, enviar notificacions push i mail màrqueting. més informació 2 anys si
contingut Mautic Plataforma integral per gestionar el registre i mail màrqueting. més informació   si

Quines tecnologies de seguiment utilitzem?

A més de les cookies, hi ha altres tecnologies que ens permeten fer seguiment de la seva navegació i obtenir informació sobre la seva activitat en el Lloc Web.

Hi ha altres tecnologies que es fan servir amb fins similars a les cookies, com l’emmagatzematge local d’HTML5, els tags i els objectes locals compartits (LSO). Els LSO són ​​utilitzats pels autors dels arxius llegits per Adobe ® Flash ® Player i els llocs web que allotgen aquests arxius (més informació sobre Flash Player i els LSO). Utilitzem emmagatzematge local d’HTML5, LSO i tecnologies similars per autenticarle, realitzant un seguiment de la informació que ens ha proporcionat i recordar les seves preferències. Quan s’utilitzin aquest tipus de tecnologies es pot emmagatzemar informació de forma offline, com els llocs web visitats en el seu dispositiu i transferir als nostres servidors la propera vegada que es connecti en línia al nostre servei

Arxius de registre

Cada vegada que accedeix a la nostra web, el seu navegador d’internet ens transmet determinades dades d’ús per motius tècnics que s’emmagatzemen en arxius de protocol, coneguts com arxius de registre. Aquestes dades d’ús són els següents: data i hora d’accés al nostre web; nom del web consultada; adreça IP del seu ordinador o dispositiu mòbil; direcció del web des de la qual ha accedit a la nostra web; volum de dades transferides i nom i versió del seu navegador.

L’anàlisi dels arxius de registre ens ajuda a millorar els nostres productes d’internet ia facilitar la seva consulta, a buscar i eliminar errors ràpidament ia controlar les capacitats de servidor.

plugins socials

Un «plug-in» o complement és una aplicació (o programa informàtic) que es relaciona amb una altra per agregar-li una funció nova i generalment molt específica. En AMI no utilitzem plugins socials.

Pixel a email màrqueting

Les eines de email-màrqueting que utilitzem aprofiten petites imatges invisibles (píxels) que són incloses en els emails. Aquesta tecnologia ens permet saber si un correu electrònic s’ha llegit o no, en quina data, l’adreça IP des de la qual ha estat consultat, etc. Amb aquesta informació, vam realitzar estudis estadístics i analítics sobre l’enviament i recepció dels correus electrònics per millorar l’oferta dels serveis als quals està subscrit i oferir-li informació que pugui ser del seu interès.

Balises web i seqüències d’ordres incrustades

Les balises web (web beacoms, web bugs, fars web …) i les seqüències d’ordres incrustades són altres tecnologies que utilitzem en el Lloc Web, així com en alguns dels nostres correus electrònics i anuncis.

Les balises web (o «etiquetes») són fragments de codi de programació que s’inclouen en el Lloc web, correus electrònics i anuncis per informar PIME (oa les empreses que ens ajuden a realitzar les nostres operacions) que aquestes pàgines web, correus electrònics o anuncis han estat vistos o s’ha fet clic en ells.

Les seqüències d’ordres incrustades són fragments de codi de programació que s’inclouen en el Lloc Web per mesurar l’ús d’aquestes pàgines web, com per exemple en quins vincles es fa clic. Utilitzem aquesta informació per millorar el lloc web i adaptar-lo als temes que probablement més li interessin, i per a fer estudis de mercat.

Pot desactivar les funcions de seqüència, com el llenguatge JavaScript, si navegador (consulteu la funció d’ajuda del seu navegador). Recordeu que si desactivada per complet les funcions de seqüència, és possible que els llocs web d’Adobe no funcionin correctament.

Com puc desactivar les cookies?

En qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment a l’ús de cookies. Per a això podràs:

 1. Gestionar els consentiments de cookies administrant les teves preferències per mitjà de el botó «Preferències de privacitat» que posem a la teva disposició al peu de pàgina dels nostres pàgines web.
 2. Desactivar les cookies utilitzant els links que t’oferim en el quadre de dalt (secció «Més informació / opt-out»), en aquells casos en què el proveïdor ho permeti.
 3. Desactivar les cookies del seu dispositiu a través dels següents enllaços:

   

  1. https://www.youronlinechoices.com/es/preferencias/
  2. https://optout.networkadvertising.org/?c=1
  3. https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ES
 4. Desactivar o bloquejar la descàrrega de Cookies a través de les funcions específiques de el navegador que utilitzi. Tingues en compte que si accepta cookies de tercers, en molts casos només podrà eliminar des de les opcions de navegador. Li facilitem a continuació un llistat d’instruccions i enllaços sobre els passos a seguir per a l’activació, desactivació, esborrat i gestió de cookies en funció de cada navegador:

   

  1. Safari : Amb Safari obert, prémer Safari> Preferències> Privacitat> Cookies i dades de llocs web i escollir l’opció desitjada. Per a més informació, https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
  2. Safari per iOS 11 : A Safari, prémer sobre Configuració> Privacitat i seguretat> Bloqueja totes les cookies. Per a més informació, https://support.apple.com/es-es/HT201265
  3. Google Chrome : Amb Google Chrome obert, prémer en la icona de menú de Chrome> Configuració> Mostra opcions avançades> Privacitat> Configuració de contingut> Cookies i configura-, d’acord amb les teves preferències. Per a més informació, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
  4. Google Chrome per Android i iOS : Amb Google Chrome obert, prémer en la icona de menú de Chrome> Configuració> Mostra opcions avançades> Privacitat> Configuració de contingut> Cookies i configura-conforme a les seves preferències. Per a més informació, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
  5. Internet Explorer 11 : prémer a la icona d’Internet Explorer a la barra de tasques> Eines> Opcions d’Internet> Privacitat i personalitza la configuració de cookies segons preferències. Per a més informació, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  6. Internet Explorer Mobile : Amb Internet Explorer Mobile obert, prémer Més> Configuració i personalitza la configuració de cookies conforme a les seves preferències Per a més informació, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/ changing-privacy-and-other-browsersettings
  7. Microsoft Edge : Al navegador, prémer en Més> Configuració> Configuració avançada> Privacitat i serveis> Cookies i escollir l’opció desitjada. Més informació a https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
  8. Mozilla Firefox : Amb Firefox obert, premeu el botó Menú> Preferències> Privacitat i seguretat> Històric> Fer servir una configuració personalitzada per al històric i personalitzi la configuració de cookies conforme a les seves preferències. Per a més informació, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
  9. Mozilla Firefox Mobile : Amb Firefox obert, premeu el botó Menú> Configuració> Privacitat> Cookies i personalitzi la configuració de cookies conforme a les seves preferències. Per a més informació https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-o-deshabilitar-cookies-en-firefox-para-android
  10. Opera : Amb Opera obert, prem Configuració> Opcions> Avançat> Privacitat i seguretat> Configuració de contingut> Cookies i personalitzi la configuració de cookies conforme a les seves preferències. Per a més informació, https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que si la informació o els enllaços anteriors estiguessin desactualitzats, o si el teu navegador no està en aquesta llista (Konqueror, Arora, Flock, etc.) o si no trobes la manera de gestionar les cookies , consulta amb el Lloc Web oficial o posa’t en contacte amb nosaltres.

Si tens algun dubte, no dubtis en escriure’ns a través de la següent adreça de correu electrònic protecciondatos@prensaiberica.es .

Servei Utiq

Fem ús del Servei Utiq en aquest lloc web. El Servei Utiq és prestat per Utiq SA/NV, l’operador del servei, en associació amb la teva companyia de telecomunicacions i llocs participants com nosaltres.

Som coresponsables del tractament de les dades juntament amb Utiq, per oferir el Servei Utiq. Com a part del nostre acord mutu:

 1. El tractament relacionat amb el Servei Utiq es realitza sobre la base del consentiment que nosaltres recopilem en nom de tot l’ecosistema d’Utiq.
 2. Incloem un enllaç al peu de les pàgines web en les quals integrem el Servei Utiq per informar-te sobre el servei, de com gestionar-lo i de la nostra associació amb Utiq.
 3. Utiq posarà a la teva disposició un portal de privadesa centralitzat (consenthub), el qual t’ofereix tota la informació sobre el servei i et permet administrar-lo, incloent-hi retirar tots els consentiments Utiq que heu donat o desactivar o prevenir l’activació del servei. En qualsevol moment. En un sol lloc.
 4. Utiq actua com el punt de contacte principal per a qualsevol pregunta o sol·licitud que puguis tenir en relació amb el Servei Utiq. Això és sens perjudici que puguis exercir els teus drets pel que fa a qualsevol dels responsables del tractament.

El Servei Utiq s’ha dissenyat per permetre’t un major control sobre la teva privadesa i transparència en l’ús de les teves dades, quan hagis acceptat rebre publicitat i continguts personalitzats o l’anàlisi dels teus interessos, a les pàgines web de tercers que integren el Servei Utiq.

Utiq és un servei opcional, que està desactivat per defecte. Només s’activarà quan hagis donat el teu consentiment exprés a alguna de les pàgines web associades amb el Servei Utiq, a través de la finestra emergent de consentiment específica d’Utiq.

Quan dónes el teu consentiment per activar el Servei Utiq a la nostra pàgina web, Utiq comparteix només dos senyals segurs de màrqueting amb nosaltres, anomenats martechpass i adtechpass, els quals són valors aleatoris generats per Utiq que, sense revelar la teva identitat, permeten que aquesta web pugui oferir-te contingut i publicitat personalitzada o analitzar aspectes relatius als teus interessos, depenent de quins consentiments ens has donat per a aquestes finalitats. El martechpass i adtechpass expiren després de 90 dies o 24 hores respectivament i s’emmagatzemen al vostre navegador juntament amb cookies pròpies.

Pots trobar més informació sobre el servei Utiq a consenthub d’Utiq oa Política de Privadesa d’Utiq.

13. MODIFICACIONS

PIME podrà modificar la Política de privacitat per adaptar-la a les modificacions que puguin produir-se en el Lloc Web o en relació amb el tractament de les seves dades personals. En aquest cas, PIME es posarà en contacte amb vostè a través dels canals de comunicació habituals i amb antelació suficient per notificar-li les modificacions pertinents i li remetrà la política de privacitat actualitzada.

Les versions actualitzades i anteriors de la Política de Privacitat es trobaran disponibles en tot moment en el Lloc Web.