Política de Privacitat i cookies PIMe (prèvia a el 25 de maig de 2018)


Versions anteriors:

  1. Darrera actualització (2 de febrer de 2020)
  2. Versió entre l’1 de febrer de 2021 i el 25 de maig de 2018
  3. Versió prèvia a el 25 de maig de 2018

A continuació es detallen les polítiques de privacitat i cookies anteriors a l’actualització del 25 de maig de 2018 amb motiu de l’actualització de les nostres polítiques a RGPD